úterý 21. února 2017

DRUŽINA PLNÁ LEGEND, POVĚSTÍ A BÁJÍ - vypráví pan Milan Štědra

Opět se setkáme s panem Milanem Štědrou a navážeme
na předchozí setkání, které mělo veliký úspěch.
Pan Štědra bude mít připravené další zajímavé
příběhy. Už se velmi těšíme.

Tak nezapomeňte!
Ve čtvrtek 23.2.2017 od 13:00 do 13:45 hodin.

Prosíme rodiče, aby respektovali dobu této akce 
a své děti vyzvedli PŘED začátkem nebo PO jejím skončení. 

                                                    Děkujeme
kolektiv ŠD


pondělí 6. února 2017

DRUŽINA PLNÁ LEGEND, POVĚSTÍ A BÁJÍ - vypráví pan Milan Štědra

               Dne 26.1.2017 nás navštívil kronikář města Sázavy
pan Milan Štědra. Jeho vyprávění bylo nesmírně poutavé
a poučné. Slyšeli jsme o sv. Prokopovi, knížeti Oldřichovi,
bílé lani a zkrocení čerta. Všichni jsme s napětím poslouchali
každé slovo, které vyšlo z jeho úst. Děti se dozvěděly mnohé
z okolí jejich bydliště, slyšely o místech jako je Votočnice,
Trucovna, Chotouň, Čertova brázda. Mnohá místa pan Štědra
propojil s líbeznými pohádkami, které osobně vytvořil
a doprovodil je obrázky ke každému příběhu.
Pohádky jako "O skleněném zámku", "O uschlém vodníkovi",
"Rusalka z leknínu" vyvolaly u dětí veliký zájem.
Jolanka Nohavicová nám popsala svůj zážitek.
   "Ve čtvrtek nás ve družině navštívil kronikář pan Štědra.
Moc hezky nám vyprávěl pověsti o Sázavě. Nejvíce se mi líbila
O skleněném zámku. O tom, jak přišel vodník ke sklářům,
aby mu vyrobili skleněný zámek. Z vyprávění jsem se dozvěděla,
že řeka Sázava pramení v oblasti Žďárské vrchy - v hustém lese.
Moc se těším na další návštěvu."

    Děkujeme za čas, který nám pan Štědra věnoval a těšíme se opět na brzké shledání.

                                                                          Kolektiv ŠD
čtvrtek 19. ledna 2017

DRUŽINA PLNÁ LEGEND, POVĚSTÍ A BÁJÍ - vypráví pan Milan Štědra

Nejen pohádky naší babičky, ale i pověsti, báje a legendy
nás budou provázet časem stráveným ve školní družině
díky panu Milanu Štědrovi. Bude nám poutavě vyprávět
o událostech, které se týkají minulosti našeho města,
regionu a naší země.

Pozor! Začínáme 26.1.2017 od 13:00 do 13:45 hodin.

Prosíme rodiče, aby respektovali dobu této akce 
a své děti vyzvedli PŘED začátkem nebo PO jejím skončení. 

                                                    Děkujeme
kolektiv ŠD
pondělí 26. prosince 2016

Vánoce v ŠD a PF 2017

Adventní dobu jsme prožili v duchu příprav na vánoční svátky
a děti se podílely na všech akcích. Pomáhaly vyzdobit školní
družinu, vyráběly dárečky pro druhé, také se setkaly s panem
Michalem Vieweghem a popřály krásné svátky naší pohádkové
babičce. Děkujeme všem za milá přání, která jsme obdrželi.
Přejeme všem hodně štěstí, radosti, pohody, zdraví a pracovních
úspěchů v roce 2017.

                                      kolektiv ŠD                                                  

úterý 20. prosince 2016

Dárečky pro obyvatele Domu domácí péče

Děti z naší školní družiny vyrobily přáníčka a dárečky
pro klienty Domu domácí péče, který se nachází v obci Samopše.
V tomto předvánočním čase se zamýšlíme, jak můžeme potěšit ty,
kteří již nemají tolik sil a jsou častěji sami.
Výrobky dětí jim jistě vykouzlí úsměv na tváři a vnese světlo
do vánočních dní.
Přejeme všem obyvatelům tohoto domu i jeho zaměstnancům
krásné vánoční svátky a hodně zdraví.
                                                                     kolektiv ŠD
                              
                                                               


neděle 11. prosince 2016

VÁNOČNÍ POVÍDÁNÍ S MICHALEM

Ve čtvrtek 8.12. k nám zavítal pan spisovatel Michal Viewegh,
který dětem přečetl dva příběhy ze své knihy.
Děti velmi pozorně poslouchaly. Po jejich přečtení se osmělily
a kladly Michalovi mnoho otázek. Diskuse se nesla ve veselém duchu.
Nikoho nenechalo na pochybách to, že kniha plná příběhů je pro děti ta pravá.
Srdečně děkujeme panu spisovateli za pěkné a veselé okamžiky.
Přejeme mu krásné vánoční svátky, hodně zdraví a mnoho spokojených čtenářů.
                                                                                      Kolektiv ŠD