pondělí 17. dubna 2017

Městská policie v ŠD

V pondělí 10.4.2017 se uskutečnila návštěva městských strážníků
ve školní družině. Této debaty se účastnily děti druhých tříd,
které se dozvěděly mnohé o bezpečnosti na silnicích (dopravní výchova),
o šikaně, záškoláctví a kyberšikaně. Neméně důležitá byla diskuse
o nebezpečí, které se týká kontaktu s cizími osobami. Děti byly poučeny,
jak se v takových případech zachovat a spíše situaci předejít.
Jsme velice rádi, že díky této spolupráci se děti nebudou ostýchat
a strážníky osloví v případě nějakého problému.
Děkujeme za společně strávený čas a těšíme se opět na shledání.
                                                                     Kolektiv ŠD
                                                           
                                         čtvrtek 6. dubna 2017

Zprávičky z "VILY"

Ve čtvrtém a v pátém oddělení probíhala soutěž „O nejlepšího čtenáře“.
V soutěži byla hodnocena rychlost přečteného textu a také bezchybnost
čtení. Vybrali jsme knihu O letadélku Káněti“od spisovatele Bohumila Říhy.
Příběh vesnických dětí, které se při návštěvě letiště seznámí s tajemstvím
hangárů. Prožijí veselé i dobrodružné příhody, naučí se létat, a dokonce
se jim podaří zachránit pilota, kterému se porouchalo letadlo.“
Viz  http://www.databazeknih.cz/knihy/o-letadelku-kaneti-271427?c=all
V soutěži zvítězila Verča Žoudlíková. Druhé místo obsadila Johanka Smolová
a třetí byl Marek Vyhnal. Vítězům se dostalo sladké odměny.

        Nyní k nám přichází jaro a krásné velikonoční svátky.
S chutí jsme se pustili do výzdoby školní družiny a tvorby
tematických motivů. Nyní se můžete podívat na fotografie
z naší družiny.


neděle 26. března 2017

NÁVŠTĚVA MĚSTSKÉ POLICIE V ŠD - PSPJ

V tomto měsíci nás navštívili strážníci městské policie Sázava
společně s tiskovou mluvčí PČR Benešov prap. Bc. Čermákovou
v rámci projektu prevence sociálně patologických jevů.
Děti byly informovány o významech termínů jako je záškoláctví,
krádež, šikana, kyberšikana, únos a závislost.
Ještě jim byla připomenuta bezpečnost v silničním provozu
a znění telefonních čísel integrovaného záchranného systému.
Děti se s velkým zájmem aktivně zapojily. Odměnou jim byla nejen
pochvala, ale také věcné dárečky od policie.
O naší akci se též píše na webu policie viz odkaz
http://www.policie.cz/clanek/prednaska-pro-skolaky-v-sazave.aspx
a také se můžete o nás dočíst v dubnovém čísle Sázavských listů.
Těšíme se na další spolupráci.
                                                          Kolektiv ŠD

neděle 12. března 2017

DRUŽINA PLNÁ LEGEND, POVĚSTÍ A BÁJÍ - vypráví pan Milan Štědra

Opět k nám zavítal pan Milan Štědra. Zahrnul nás skvělými povídkami,
které vytvořil. Děti se dozvěděly o dalších místních názvech a co se zde v historii událo.
Povídání nás zavedlo i do období, kdy byla 2. světová válka. Pan Štědra zavzpomínal
na místní hrdiny, kteří v této válce padli, ale i na ty, kteří válku přežili.
Společně jsme se dobrali ke kořenům našich předků a zajímavostem,
které je životem provázely. Děti vám mnohé zážitky doma jistě vyprávěly.
Těšíme se opět někdy příště na shledání.
                                                             


pondělí 27. února 2017

NÁVŠTĚVA MĚSTSKÉ POLICIE V ŠD - PSPJ

  Ve čtvrtek  2.3.2017 k nám přijde pracovník městské policie,
který nás navštíví v rámci projektu prevence sociálně patologických jevů.
Děti budou upozorněny na šikanu, nástrahy na ulici, násilí,
komunikaci s cizími lidmi, atd. V dnešní době jsou tato témata velmi aktuální
a jsme velmi rádi, že si pro nás městská policie připravila důležité informace.
                                     
                     Doba konání:  čtvrtek  2.3.2017  od 13h do 14h

Prosíme rodiče, aby respektovali dobu této akce 
a své děti vyzvedli PŘED začátkem nebo PO jejím skončení. 
                                                    Děkujeme
   kolektiv ŠD

úterý 21. února 2017

DRUŽINA PLNÁ LEGEND, POVĚSTÍ A BÁJÍ - vypráví pan Milan Štědra

Opět se setkáme s panem Milanem Štědrou a navážeme
na předchozí setkání, které mělo veliký úspěch.
Pan Štědra bude mít připravené další zajímavé
příběhy. Už se velmi těšíme.

Tak nezapomeňte!
Ve čtvrtek 23.2.2017 od 13:00 do 13:45 hodin.

Prosíme rodiče, aby respektovali dobu této akce 
a své děti vyzvedli PŘED začátkem nebo PO jejím skončení. 

                                                    Děkujeme
kolektiv ŠD


pondělí 6. února 2017

DRUŽINA PLNÁ LEGEND, POVĚSTÍ A BÁJÍ - vypráví pan Milan Štědra

               Dne 26.1.2017 nás navštívil kronikář města Sázavy
pan Milan Štědra. Jeho vyprávění bylo nesmírně poutavé
a poučné. Slyšeli jsme o sv. Prokopovi, knížeti Oldřichovi,
bílé lani a zkrocení čerta. Všichni jsme s napětím poslouchali
každé slovo, které vyšlo z jeho úst. Děti se dozvěděly mnohé
z okolí jejich bydliště, slyšely o místech jako je Votočnice,
Trucovna, Chotouň, Čertova brázda. Mnohá místa pan Štědra
propojil s líbeznými pohádkami, které osobně vytvořil
a doprovodil je obrázky ke každému příběhu.
Pohádky jako "O skleněném zámku", "O uschlém vodníkovi",
"Rusalka z leknínu" vyvolaly u dětí veliký zájem.
Jolanka Nohavicová nám popsala svůj zážitek.
   "Ve čtvrtek nás ve družině navštívil kronikář pan Štědra.
Moc hezky nám vyprávěl pověsti o Sázavě. Nejvíce se mi líbila
O skleněném zámku. O tom, jak přišel vodník ke sklářům,
aby mu vyrobili skleněný zámek. Z vyprávění jsem se dozvěděla,
že řeka Sázava pramení v oblasti Žďárské vrchy - v hustém lese.
Moc se těším na další návštěvu."

    Děkujeme za čas, který nám pan Štědra věnoval a těšíme se opět na brzké shledání.

                                                                          Kolektiv ŠD