čtvrtek 16. listopadu 2017

ŠD - PODZIMNÍČEK 2017

Podzimníček 2017 je završen. Těšíme se z jednotlivých skřítků, kteří našli
cestu k nám. Každá  postavička je neobyčejná, zrozená z lásky a šikovnosti
našich malých tvůrců ze školní družiny. Děkujeme také rodičům za pomoc
při jejich vzniku. Po předání odměn autorům vzácných děl jsme se rozhodli
přemístit skřítky do základní školy, aby se s nimi potěšili i všichni ostatní.
Zde je fotogalerie našich skřítků
                                                     úterý 14. listopadu 2017

NÁVŠTĚVA MĚSTSKÉ POLICIE V ŠD

Dne 28.11.2017 od 13:30 do 14:30 nás navštíví strážníci
městské policie Sázava v rámci projektu prevence sociálně 
patologických jevů. Děti budou informovány o nástrahách
všedních dnů, co znamená šikana a jak jí řešit, bude jim
připomenuta bezpečnost v silničním provozu a znění
telefonních čísel integrovaného záchranného systému.
(Tentokrát bude přednáška připravena pro děti navštěvující hlavní budovu ŠD.
Termín ve "VILE" bude připravován.)

                                                                           Kolektiv ŠD

středa 1. listopadu 2017

Vychovatelky školní družiny oznamují, že po dobu
nemoci paní Trmalové nebude páteční čtení.
      Děkujeme za pochopení  
                      Kolektiv ŠD

pondělí 23. října 2017

„BABIČKO, VYPRÁVĚJ!“

První setkání s naší pohádkovou babičkou se neslo v duchu naprosté pohody
a očekávání malých posluchačů. Paní Trmalová s odzbrojujícím úsměvem,
světýlky v očích a poklidným hlasem, zavedla děti za Ferdou Mravencem.
Mnozí z nás si jistě vzpomínají na své dětství a na velmi schopného Ferdu.
Dětem se vyprávění velmi líbilo a všichni se těšíme na další čtení s babičkou.

Školní rok v plném proudu

Nový školní rok začal a my se těšíme, co všechno přinese.
Děti se již zapojily do každodenních činností školní družiny
a začaly navštěvovat také školní kroužky.
Děti ve "VILE" si zopakovaly dopravní značky. Neméně důležité je
bezpečné chování při cestě do školy a ze školy.
Pokud to počasí dovolí, budeme často využívat venkovní prostory.   

čtvrtek 5. října 2017

„BABIČKO, VYPRÁVĚJ!“

Školní družina ve spolupráci s paní učitelkou Věrou Trmalovou
pokračuje v dlouhodobém projektu.Týká se všech dětí prvních
tříd ve školní družině. Děti si vyslechnou pohádky a příběhy
od velmi laskavé dámy, paní Trmalové. Tato paní učitelka
se na chvíli stane babičkou všech malých dětí, které jistě
ocení její láskyplný přístup.
Projekt se bude odehrávat každý pátek od 13h do 13.45h ve 2. oddělení.

Začínáme v pátek 13.10.2017

Prosíme rodiče, aby respektovali dobu této akce
a své děti vyzvedli před začátkem nebo po jejím skončení.
 
                                                                                                Kolektiv ŠD
       

pondělí 2. října 2017

VÝZVA - POZOR!

VE STŘEDU DNE 27.9. SE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Z AKTOVKY ŽÁKA ZTRATILO INJEKČNÍ PERO
PRO APLIKACI LÉKU ADRENALIN.
PROSÍME VŠECHNY RODIČE, ABY SE PODÍVALI
SVÝM DĚTEM DO AKTOVEK - PŘÍPADNĚ
DO JEJICH OSOBNÍCH VĚCÍ. ZEPTEJTE SE JICH,
ZDA U NĚKOHO"NEOBVYKLÉ PERO" VIDĚLY.
PERO BYLO ULOŽENÉ V RŮŽOVÉ TAŠTIČCE.
DŮVODEM ZMIZENÍ MOHLA BÝT OBYČEJNÁ ZVĚDAVOST.
Nález prosím odevzdejte vedení základní školy nebo v ŠD.
Stejně tak informace,které povedou k objasnění situace.
Nikdo se nemusí bát. Jde nám hlavně o bezpečí dětí.
                                                                                                   
                                                                  kolektiv ŠD